ÜRETİCİLERİMİZ

ODTÜ Temiz Gıda İmecesi, doğa-dostu yöntemlerle üretim yapan, doğaya ve insan sağlığına zarar veren girdiler, yöntemler ve katkı maddeleri kullanmayan üreticilerle çalışır. Bir Katılımcı Güvence Sistemi olan DBB’nin agroekoojik üretim ölçütlerini benimser . Organik tarım sertifikasyonu artı bir değer sağlamakla birlikte yeterli değildir. Üreticilerin, tüketicilerin üretim süreçlerini takip etmesine imkan vermesi esastır. 

Grubun değerlendirmeye alacağı öncelikli üretici adayları diğer gıda toplulukları, TDT grupları veya katılımcı güvence sistemleri içinde yer alan üreticilerdir. ODTÜ Temiz Gıda İmecesi, izleme süreçlerini kolektif olarak gerçekleştirebileceğini düşündüğü üreticileri süreç içinde üretici havuzuna dahil edebilir. 

Hangi üreticilerin havuza dahil edileceği ile ilgili kararları organizasyon grubu veya onun belirleyeceği bir çalışma grubu verir. Üretim şeklinin yanı sıra, Ankara’ya uzaklık, halihazırda var olan üreticilerin profili, işletme büyüklüğü, üretim alanlarında ücretli işi gücünün varlığı ve varsa çalışma koşulları, üreticinin ihtiyaçları gibi ölçütler de göz önünde bulundurulur.  

Topluluğun düzenleyeceği toplu siparişlerde aşağıda listelenen onaylı üreticilerin ürünleri yer alabilir. Ancak topluluk üyeleri, grup ölçütlerine uygun temiz üretim yaptığını düşündükleri üreticilerin tanıtılması için paylaşımlar yapabilir, bu kişilerin iletişim bilgilerini gruba iletebilirler.

Mevcut üretici listesi:

Doğal Besin, Bilinçli Beslenme (DBB) KGS Ağı üreticileri: https://dogalbilinclibeslenme.wordpress.com/dbb-ureticileri/

DBB içinde yer alan Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi (TADYA) üreticileri: https://tahtaciorencik.org/tadya-ureticileri-ve-urunleri/

Güdül Agroekolojik Dönüşüm Öncü Çiftçileri:
https://yesilgudul.net/#ciftcilerimiz